Studiefonds Tertiair Onderwijs

Als stichting Bondeko zijn we ervan overtuigd dat goed onderwijs de basis is voor de ontwikkeling van een samenleving. Daar investeren we in de Bondeko Lagere School. Meisjes die de lagere school hebben afgemaakt, trouwen later, krijgen minder kinderen en zorgen beter voor hun kinderen. Jongeren die een beroepsopleiding hebben gevolgd, slager er beter in geld te verdienen om hun gezin te onderhouden. Een groeiende middenklasse, bijna altijd mensen die naar school zijn geweest, is de motor voor de economische ontwikkeling in een land en vormt een maatschappelijk krachtveld waar bestuurders rekening mee moeten houden. Persvrijheid, vrijheid van vereniging, deelname aan het politiek debat worden afgedwongen door een sterke middenklasse. Goed opgeleide eenlingen kunnen wel degelijk een verschil maken in de posities waar ze terecht komen.

Jaarlijks krijgen vier Bondeko schoolverlaters een beurs via stichting MWH. Omdat vervolgonderwijs niet goedkoop is zijn we als Stichting Bondeko beperkt; soms is er een Bondeko-genoot die vanwege persoonlijke contacten besluit een jongere te helpen met de bekostiging van een opleiding

Tertiair onderwijs

Er zijn altijd ook een paar belovende jongeren die met succes de middelbare school doorlopen en die je graag zou helpen met een universitaire studie. Over de jaren heeft Theo zelf en met steun van anderen een zevental studenten geholpen hoger onderwijs te volgen. Een heeft nu een leidinggevende positie bij de Congolese Caritas, een ander werkt voor een organisatie die zich inzet voor het behoud van het ecosysteem van het Victoria meer, weer een ander juist succesvol een PhD in fysiotherapie afgerond en zet zich in voor de re-integratie van jongeren die verlamd zijn geraakt, weer een ander heeft scheikunde gestudeerd en is laborant op een laboratorium waar export producten worden gecontroleerd. Allemaal zijn ze terecht gekomen in posities waar ze een verschil kunnen maken. Ze leveren niet alleen een bijdrage aan de samenleving, maar kunnen ook hun eigen kinderen en leden van hun uitgebreide familie ondersteunen.

Bewust kiest Theo voor studenten met wie hij over de jaren een band heeft opgebouwd en die hij goed kent. Veelbelovende jonge afrikanen die meer in hun mars hebben en die als mens integer zijn en geëngageerd in het leven staan. Ook tijdens en na hun studie blijft hij met hen in contact, coacht ze, is een vaderfiguur voor ze. Het idee voor een speciale fonds voor tertiair onderwijs is ontstaan uit gesprekken met mensen die nu al helpen. In overleg met de Stichting Bondeko kunnen bijdragen aan dit fonds via de rekening van de stichting gestort worden. De stichting is ANBI geregistreerd waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Theo, samen met een aantal ‘ambassadeurs’ die Theo en het werk van de stichting Bondeko goed kennen, worden kandidaten geselecteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *