Bondeko lagere school

Op vraag van de lokale gemeenschap raakte Bondeko betrokken bij de lokale lagere school (Muteesa 1 primary school). De kwaliteit van het onderwijs was ver beneden peil en er werd een betaalbare school met kwalitatief goed onderwijs gewenst. Er zijn op dit moment al vele ontwikkelingen binnen de school doorgevoerd. Dit allen in samenwerking met de lokale staf, het schoolbestuur, experts vanuit Nederland en de gemeenschap.

Onze droom

Bondeko lagere school gaat een school worden waar kwaliteitsonderwijs gegeven wordt aan de armere kinderen uit de gemeenschap. Een school waar kinderen alle aandacht, zorg en steun krijgen die nodig is om op te groeien tot mensen die het land kunnen helpen opbouwen. De school werkt aan de ontwikkeling van hoofd, hart én handen. Intellectuele ontwikkeling is net zo belangrijk als sociale vaardigheden, landbouw, communicatie en attitudes als eerlijkheid, integriteit en zelfvertrouwen. Verder willen wij een veilige school zijn voor onze kinderen en hun ondersteunen in alle problematieken die we hier tegenkomen.

De kinderen

De kinderen die op de bondeko school zitten komen allen uit de omgeving van de school. Ze wonen binnen loopafstand van de school, in de wijken Kayunga, Gombe, Ssenge en Bugembe. Momenteel hebben we 8 klassen, van pre-primary (PP) onze kleuterklas tot P7 onze eindexamen klas. Elke klas heeft zijn eigen lokaal met vernieuwende leer-materialen en de kinderen werken aan en op maat gemaakt meubilair. In de klassen zitten maximaal 35 kinderen, onder leiding van 1 klasseleerkracht in de onderbouw en vakleerkrachten in de bovenbouw. Dit aantal is behoorlijk minder dan het landelijk gemiddelde van 90 kinderen per klas. Momenteel zitten er ongeveer 225 leerlingen op de Bondeko school.

Ontwikkelingen

Al meer dan 10 jaar zijn wij bezig met het verwezenlijken van onze droom voor de Bondeko school. We hebben al heel veel bereikt in de loop der jaren. Zo is bijv. er een case-study geschreven over “The Bondeko way to quality education for all”, waarin uitgelegd wordt hoe de Bondeko school zich ontwikkeld heeft van 2012-2018.

Hierin wordt onder andere beschreven hoe de absentie van leerlingen tijdens de lessen omlaag ging, zijn er cruciale acties gevoerd zoals o.a. het uitdelen van klamboes en het informeren over malaria, het uitdelen van ‘Afripads’  (uitwasbare maandverbanden) voor de meiden in de bovenbouw en het introduceren van een maatschappelijk werker die het contact met families onderhoud, waardoor problemen sneller verholpen kunnen worden.

Tevens is er in de afgelopen jaren veel tijd en energie gestopt in het trainen en ontwikkelen van de leerkrachten. We hebben gemotiveerd team die gewillig is om zichzelf verder te ontwikkelen en nieuwe strategieen en methodes te leren. Op de Bondekoschool gebruiken we “the solution focused approach” wat betekent; hoge verwachtingen, een positieve psychologie, traditionele en vernieuwende onderwijs technieken en het opbouwen van veerkracht.

Ons onderwijsprogramma bestaat uit verschillende aspecten. Hierin proberen we onze visie zo veel mogelijk naar voren te brengen, het hoofd, hart en handen en de solution focused approach zijn hierin leidend. Wat ons onderwijs zo speciaal maakt is de diversiteit. Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen en uitblinken in hun kwaliteit.

Een klein overzicht van de ontwikkeling die zijn doorgevoerd, ons onderwijs zo speciaal maakt en die kwaliteitsverhogend zijn.

  • De kleuterklas werkt met een zelfontwikkeld programma Happy Start (Rixt Lanting); Kinderen leren in PP thematisch, met materialen en onderdelen die passen bij het dagelijks leven van het kind. Het is vooral gericht op spelend /actief leren. De kinderen leren startende beginselen van het Engels (lezen, schrijven, woordenschat en communicatie), sociale vaardigheden en beginselen van rekenen.
  • Voor de onderbouw klassen (PP-P3) gebruiken we Jolly Phonics; een Engelse methode voor het leren van lezen, spreken en schrijven. Deze methode heeft een fonetische benadering van het leren lezen gebruikt klanken met bijbehorende gebaren bij het leren schrijven en lezen i.p.v. de traditionele alfabetische methode.
  • We hebben sinds 2013 veel ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van rekenen binnen de school. Zo zijn we actievere werkvormen gaan gebruiken voor het aanleren, inoefenen en uitleggen van rekenconcepten. De leerkrachten zijn hierin geregeld getraind en hebben veel nieuwe vaardigheden ontwikkeld om rekenen op een leuke en actieve manier aan te bieden. Hierbij  zijn we een nieuwe methode gaan gebruiken, “the Cambridge method of mathematics.” Door deze nieuwe methode wordt er nu op een compleet nieuwe, ontdekkende manier lesgegeven in rekenen.
  • Spelling; er is een praktische en structurele manier van spellingactiviteiten opgezet waardoor de leerlingen extra kunnen oefenen met de woorden die ze moeten kennen in een bepaalde periode. Op deze wijze wordt hun woordenschat en spellingvaardigheid uitgebreid.
  • Leesactiviteiten; er wordt structureel elke dag gelezen in de klas. Er is een mooie hoeveelheid boeken aangeschaft en ontvangen door Stichting Biblionef in de loop der jaren. Met deze boeken wordt ook begrijpend lezen en het schrijven van korte samenvattingen gestimuleerd.
  • De methode Aflatoun (aflatoun.org) is een leerprogramma door alle leerjaren heen, waarin de kinderen werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling, financiële ontwikkeling en milieubewustwording. Hier is nog een aanvulling gemaakt op het starten van een eigen bedrijfje met het project programma Bondeko Business.
  • Elke woensdagmiddag houden we clubs. In deze clubs gaan de kinderen aan de slag met praktische vaardigheden, denk hierbij aan: tuinieren, kralen en slippers maken, schoonheid/hygiëne, kunst en debateren.
  • ICT en online leren m.b.v. Ipads; de programma’s rekentuin en taalzee
  • Elke ochtend komen de kinderen vanaf P4 bijeen in hun mentorgroep. Hierin worden ze welkom geheten door hun mentor (een leerkracht). In deze mentor groepen wordt uitgebreid stilgestaan bij motivatie, inspiratie, veiligheid en vertrouwen. Mochten er zich problemen thuis of op school voordoen zal de mentor in actie komen.
  • Op de bondeko school heeft elke klas 2 keer in de week gym. Hierbij leren ze allerlei verschillende soorten sport en wordt er aandacht besteed aan motorische ontwikkeling. Er zijn al veel verschillende soorten sport aangeleerd en de vakleerkracht blijft dit uitbreiden elk jaar. De Bondeko school heeft ook een eigen floorball team waarmee we al wedstrijden hebben gespeeld, zelfs in Kenia.

Volgende project