Tagarchief: onderwijs

Het thuisonderwijs

Het einde van het jaar is weer in zicht en dat betekent dat wij ons klaar maken voor de kerstvakantie. De afgelopen maanden hebben we met het hele team intensief gewerkt. We hebben ook lesprogramma’s in de thuissituatie gedraaid. Met verschillende projecten proberen we onze kinderen van de Bondeko-school in deze moeilijke tijd te ondersteunen. De scholen zijn in Uganda helaas na een korte gedeeltelijk opening in maart, april, mei, vanaf juni weer volledig gesloten. In de tweede lockdown in juni/juli hebben we met de leerkrachten vrijwillige bezoeken gebracht aan alle kinderen die we konden bereiken.

We hebben gesprekken gevoerd, af en toe wat korte lesjes gegeven en spelletjes gespeeld. En de leerkrachten zijn met trainingswerkboeken voor zelfstudie voor verschillende groepen aan het werk gegaan.

Vanaf half augustus zijn we ons gaan voorbereiden op een nieuw programma voor de leerlingen. Samen met Sarah en Amayire Moses ben ik aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een nieuw programma voor de kinderen.

Elke leerkracht is vanaf september drie dagen in de week gaan werken. Elke leerkracht heeft drie cluster groepen met kinderen waar hij/zij lessen, projecten en activitieten mee doet. Twee keer per week wordt een cluster bezocht door de leerkracht. Er wordt bij een bepaald huis afgesproken, waar alle kinderen en de leerkracht naar toe komen lopen. We noemen dit ook wel de home-hub. Dit is de ene keer voor een theorieles als Jolly Phonics, rekenen, werkbladen invullen, voorlezen etc. De andere keer staat in het teken van een project. Dat kan gaan over kippen of konijnen houden danwel het telen van groenten.

Elke cluster heeft zijn eigen project. De leerlingen uit de hogere en lagere klassen moeten dan met elkaar samenwerken in de verzorging van de dieren of gewassen. Net zoals op school, willen we de kinderen graag meer vaardigheden aanleren dan alleen het instampen van kennis. Door deze projecten kunnen de leerlingen o.a. meer zicht krijgen in welke zorg nodig is om een zaak draaiende te houden en hoe samen te werken.

De leerkrachten en leerlingen halen veel plezier uit de lessen, uit de activiteiten en uit de onderlinge contacten. We proberen de leerlingen ook weer voor te bereiden op de terugkomst naar school. We merkten dat door de lange schoolsluiting veel kinderen elkaar, de school en hun leerkrachten uit het oog hadden verloren.

Door het home-hub programma komen ze nu ook weer met elkaar in contact. In november hebben de leerlingen hun vrienden brieven geschreven en voor de kerst gaan ze kerstkaarten naar elkaar sturen.

In de maand december zal de school met het home-hub programma een aantal weken stoppen. We nemen dan een welverdiende vakantie. Na al het lopen, de voorbereidingen, de vergaderingen en de trainingen zijn we hier wel aan toe.

Er is beloofd dat de scholen in januari weer mogen openen. Hier kijken we met z’n allen erg naar uit, maar we willen nog niet te vroeg juichen. Uiteraard hoop ik jullie in de volgende nieuwsbrief te kunnen vertellen dat de scholen daadwerkelijk weer open zijn!

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst.

Marieke Notenboom

Het nieuwe schoolhoofd Justus Godwin schrijft

headteacher2017

Gegroet, vrienden en sponsors van Bondeko. We zijn blij dat jullie deze reis met ons mee blijven lopen tot waar we nu gekomen zijn.

Sinds begin juni 2017 sluit ik me als schoolhoofd aan bij dit goede werk van Bondeko. Wat een mogelijkheden geeft me dit om gezamenlijk een toekomst te bouwen voor de Bondeko leerlingen.

Ik heb vanaf 2010 bij verschillende scholen gewerkt, maar deze baan is wel de meest interessante tot nu toe. Ik heb zowel aan goede als aan minder goede particuliere- en overheidsscholen ervaring opgedaan.

Aan de Makerere universiteit in Kampala heb ik kandidaats onderwijskunde behaald in exacte vakken en rond nu nog een masters opleiding af in financiering. Ik heb onderwijs gegeven op alle niveau’s in het voortgezet onderwijs inclusief een korte tijd aan de universiteit. Ik heb een passie voor kinderen en zie het als mijn roeping om me op hen te richten. Mijn hoofddoel dit jaar is om de kwaliteit van ons onderwijs op hetzelfde hoge niveau te houden. Er zijn zoveel goede dingen aan de school die we willen behouden en uitbouwen. Ik hou van uitdagingen en zoals Theo het gewoonlijk zegt: wij lopen met een grote polsstok voorop.

We wensen als Bondeko school een voorbeeld voor andere scholen te zijn, een excellente school met moderne onderwijsmethoden. We willen niet alleen de levens van onze kinderen in een goede richting veranderen, maar ook die van kinderen in andere scholen. Zoals het gezegde hier luidt: ‘Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden’. Dank aan jullie om deelgenoot te zijn van het Bondeko dorp in de opvoeding van de kinderen.

De Bondekoschool bestaat 10 jaar en er is nog veel te doen. Ik wil jullie allen bedanken voor elke ondersteuning, bijdrage, advies en suggestie. Jullie maken ons blij. Wordt niet moe ons te blijven ondersteunen. Uit de grond van mijn hart zeg ik, Apwooyo, Asante, Weebare, dank u, dank u.

Namens de kinderen, Justus

Een kijkje bij de ‘kleuters’

Marjet de Haan

Wat is het gezellig als ik de PP (Pre Primary) binnenkom. In verschillende hoeken zijn kinderen aan het spelen. Er is een hoek waarin de kinderen zich kunnen verkleden en zich in kunnen leven in de vader- en moederrol. Daar wordt het kind op de rug gebonden en gaat ‘moeder’ vervolgens naar de winkelhoek om daar boodschappen te doen. Het kind krijgt de fles en bezoek wordt ontvangen. Op een andere plek op een kleedje zitten kinderen boeken te lezen en liggen poppen en knuffeldieren op een rij. Op andere plaatsen in het klaslokaal zijn kinderen aan het spelen met verschillend constructiemateriaal. Er is een goede sfeer in de klas. Alle kinderen zijn geconcentreerd en met plezier met hun spel bezig.

IMG_4333

De organisatie loopt gesmeerd. Aan de wand is een ‘kiesbord’ waarop met foto’s de verschillende bezigheden zijn afgebeeld en met zwarte stippen hoeveel kinderen met dit materiaal kunnen spelen. Op een tafel liggen alle naamkaartjes van de kinderen in de klas. Wat zijn er moeilijke namen bij (voor mij althans). Het kind pakt zijn/haar naam en hangt dit onder de activiteit die het kind kiest en gaat aan de slag. IMG_3615

Niet alle 32 kinderen spelen tegelijk met het spelmateriaal. Drie groepen kinderen zitten aan groepstafels en kleuren een tekening. De tekening hoort bij het thema dat deze weken in de klas aan de orde is. Dat is nu de dierentuin.

Na de pauze zitten de kinderen in een grote kring. De leerkracht heeft in het midden met behulp van het speelgoedmateriaal een dierentuin nagemaakt. Maar natuurlijk worden er eerst een paar liedjes gezongen. Er wordt veel gezongen en gedanst op de Bondekoschool. Als alle kinderen weer op hun stoeltje zitten gaat de juf een verhaal voorlezen over een bezoek aan de dierentuin. De namen en bijzonderheden van de verschillende dieren komen in het verhaal voorbij. Juf Winny leest prachtig voor. Het is een van de verhalen van ‘Happy Start’, waarbij vanuit thema’s begrippen en woorden worden geïntroduceerd en spelenderwijs eigendom van de kinderen worden. Het is verbazingwekkend dat de kinderen na bijna een jaar onderwijs al zo goed het Engels beheersen.IMG_4356

Na het verhaal volgen er verschillende ‘spelletjes’ rond de dieren uit het verhaal.

Welk dier ben ik: “I have a long neck. I eat leaves from high trees. Which animal am I?”

Een dierennaam in losse klanken met klankgebaren: I am a s- n – a – k – e, who am I?

Een paar speelgoeddieren op een rijtje, alle kinderen achterstevoren op de stoel (niet kijken dus), twee dieren worden van plaats verwisseld – wat is er veranderd?

Ogen dicht en een speelgoeddieren op de tast herkennen.

Spelletjes met de afbeeldingen van de dieren: weghalen, van plaats veranderen. Spelenderwijs worden zo de dierennamen gevarieerd herhaald en ingeoefend.             IMG_4366

In het spel van de kinderen zie ik later onderdelen uit het verhaal terug komen.

Ik ben blij verrast door en vol bewondering voor juf Winny.

En ook voor Rixt Lanting; het is geweldig wat zij met haar enorme inzet en toewijding in de onderbouw van de Bondekoschool voor elkaar heeft gekregen: het spelen in hoeken (+materiaal), de organisatie met behulp van het kiesbord en last but not least “Happy Start”, de verhalen rond thema’s, de spel- en leersuggesties, waardoor kinderen spelenderwijs de eerste beginselen van lezen en schrijven van de Engelse taal leren. Zij heeft het actief leren door kinderen handen en voeten gegeven. Geweldig!