Tagarchief: happy start

Een kijkje bij de ‘kleuters’

Marjet de Haan

Wat is het gezellig als ik de PP (Pre Primary) binnenkom. In verschillende hoeken zijn kinderen aan het spelen. Er is een hoek waarin de kinderen zich kunnen verkleden en zich in kunnen leven in de vader- en moederrol. Daar wordt het kind op de rug gebonden en gaat ‘moeder’ vervolgens naar de winkelhoek om daar boodschappen te doen. Het kind krijgt de fles en bezoek wordt ontvangen. Op een andere plek op een kleedje zitten kinderen boeken te lezen en liggen poppen en knuffeldieren op een rij. Op andere plaatsen in het klaslokaal zijn kinderen aan het spelen met verschillend constructiemateriaal. Er is een goede sfeer in de klas. Alle kinderen zijn geconcentreerd en met plezier met hun spel bezig.

IMG_4333

De organisatie loopt gesmeerd. Aan de wand is een ‘kiesbord’ waarop met foto’s de verschillende bezigheden zijn afgebeeld en met zwarte stippen hoeveel kinderen met dit materiaal kunnen spelen. Op een tafel liggen alle naamkaartjes van de kinderen in de klas. Wat zijn er moeilijke namen bij (voor mij althans). Het kind pakt zijn/haar naam en hangt dit onder de activiteit die het kind kiest en gaat aan de slag. IMG_3615

Niet alle 32 kinderen spelen tegelijk met het spelmateriaal. Drie groepen kinderen zitten aan groepstafels en kleuren een tekening. De tekening hoort bij het thema dat deze weken in de klas aan de orde is. Dat is nu de dierentuin.

Na de pauze zitten de kinderen in een grote kring. De leerkracht heeft in het midden met behulp van het speelgoedmateriaal een dierentuin nagemaakt. Maar natuurlijk worden er eerst een paar liedjes gezongen. Er wordt veel gezongen en gedanst op de Bondekoschool. Als alle kinderen weer op hun stoeltje zitten gaat de juf een verhaal voorlezen over een bezoek aan de dierentuin. De namen en bijzonderheden van de verschillende dieren komen in het verhaal voorbij. Juf Winny leest prachtig voor. Het is een van de verhalen van ‘Happy Start’, waarbij vanuit thema’s begrippen en woorden worden geïntroduceerd en spelenderwijs eigendom van de kinderen worden. Het is verbazingwekkend dat de kinderen na bijna een jaar onderwijs al zo goed het Engels beheersen.IMG_4356

Na het verhaal volgen er verschillende ‘spelletjes’ rond de dieren uit het verhaal.

Welk dier ben ik: “I have a long neck. I eat leaves from high trees. Which animal am I?”

Een dierennaam in losse klanken met klankgebaren: I am a s- n – a – k – e, who am I?

Een paar speelgoeddieren op een rijtje, alle kinderen achterstevoren op de stoel (niet kijken dus), twee dieren worden van plaats verwisseld – wat is er veranderd?

Ogen dicht en een speelgoeddieren op de tast herkennen.

Spelletjes met de afbeeldingen van de dieren: weghalen, van plaats veranderen. Spelenderwijs worden zo de dierennamen gevarieerd herhaald en ingeoefend.             IMG_4366

In het spel van de kinderen zie ik later onderdelen uit het verhaal terug komen.

Ik ben blij verrast door en vol bewondering voor juf Winny.

En ook voor Rixt Lanting; het is geweldig wat zij met haar enorme inzet en toewijding in de onderbouw van de Bondekoschool voor elkaar heeft gekregen: het spelen in hoeken (+materiaal), de organisatie met behulp van het kiesbord en last but not least “Happy Start”, de verhalen rond thema’s, de spel- en leersuggesties, waardoor kinderen spelenderwijs de eerste beginselen van lezen en schrijven van de Engelse taal leren. Zij heeft het actief leren door kinderen handen en voeten gegeven. Geweldig!