Steun ons

Omdat kleine beetjes helpen!

Steun ons

We zijn blij met elke vorm van inzet voor Bondeko; financieel als ook actieve inzet en betrokkenheid. Hieronder meer uitleg.

Financiële bijdrage
Een financiële bijdrage zonder specifieke vermelding beschouwen we als een bijdrage voor de Bondeko school.

Sponsor een kind
Omdat de kosten van de school jaarlijks terugkeren en we continuïteit belangrijk vinden waarderen we het als u een kind wilt sponsoren. Voor 437 Euro per jaar laat u een kind een heel jaar naar school gaan. U kunt dit doen door een periodieke betalingsopdracht aan uw bank te geven. We koppelen u niet aan een specifiek kind, maar als sponsor krijgt u wel met de kerst een mooie kaart van een van de kinderen. Verder is er natuurlijk nieuws in Amahoro en via Facebook.

U kunt ook een speciale bijdrage geven voor het stoepwerk of de educatie boerderij – door dit bij de storting te vermelden
Andere speciale acties zijn mogelijk in overleg met het bestuur.

ANBI status
Stichting Bondeko heeft de ANBI status, wat betekend dat uw financiële bijdrage aftrekbaar is voor de belasting wanneer u deze rechtstreeks overmaakt op de rekening van Bondeko.

Gedenk Bondeko in uw testament

Iedereen wil graag herinnerd worden. Meer en meer mensen vinden het passend om ook buiten hun directe kring van kinderen, familie en vrienden iets na te laten. Legaten zijn voor een stichting als Bondeko gerespecteerde bijdragen die ons toelaten om nieuwe projecten te starten of bestaande projecten voldoende ondersteuning te geven. Giften uit legaten worden gestort in een speciaal herdenkingsfonds en beheerd door het bestuur van de stichting, zoveel mogelijk overeenkomstig uw specifieke wensen. Over een legaat hoeft geen erfbelasting te worden betaald.

Bankgegevens:
t.a.v. Stichting Bondeko
IBAN: NL02INGB0005467583

Wat u ook doet of bijdraagt; alle beetjes helpen! Dank daarvoor!

Vrijwilliger / stagiaire
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vele handen maken licht werk. En gezien al het werk bij Bondeko door vrijwilligers gebeurt, zijn die vele handen meer dan welkom. U kunt op veel manieren helpen, zowel in Nederland als in Uganda:
– het werven van nieuwe leden
– het werven van fondsen
– het doen van eigen acties in kerk / sportclub etc ten bate van Bondeko
– stagelopen; tijdelijk in Uganda de handen uit de mouwen steken (als docent, of fysiek de handen uit de mouwen steken etc)

Voor stages en vrijwilligerswerk in Uganda kunt u contact opnemen met Rixt Lanting, zij coördineert de samenwerking met hoge scholen en de selectie en voorbereiding voor een stage. Om vooraf een zo helder mogelijk beeld te scheppen over een periode in Uganda, heeft Stichting Bondeko een protocol opgesteld. Deze kunt u hier bekijken.

Word donateur van Stichting Bondeko

Als donateur van Bondeko wordt u regelmatig op de hoogte gehouden. Zo ontvangt u de Amaharo (uitgave 3 a 4 x per jaar). Ook via de website houden we u op de hoogte van al hetgeen rondom Bondeko gebeurt. Tevens hopen we u te ontmoeten op de jaarlijkse Bondeko bijeenkomst.

De minimale bijdrage is 50,00 euro per jaar. Hiervan wordt een deel besteed aan de Amahoro en de vaste administratiekosten. Daarom hopen we dat u bereid bent meer te geven dan dit minimale bedrag. U kunt hier een donatie doen.

WORD DONATEUR

 

Regels fondsenwerving

Wij zijn blij dat vrijwilligers zich willen inzetten voor Bondeko. Dit kan zijn door het bijeen brengen van fondsen, maar ook mensen die stage willen lopen of als vrijwilliger een handje willen helpen. Er zijn echter wel een aantal spelregels voor fondswerving en vrijwilligerswerk:

– Financiële bijdragen zijn van harte welkom. Het bestuur bepaalt waaraan gelden kunnen worden besteed. U kunt uw geld op de Bondeko rekening storten als algemene gift of als gift voor een speciaal doeleinde (zie overzicht sponsorposten Bondeko). U dient uw doel in dit geval duidelijk bij uw storting te vermelden.

– Indien u onder de Bondeko vlag voor andere zaken gelden inzamelt dan voor een door Bondeko bepaald specifiek doel, dient u dat vooraf met het bestuur te overleggen.

– In geval er meer geld wordt bijeengebracht voor het specifieke doel dan direct nodig is, kan het bestuur in overleg met de initiatiefnemer/ster het geld voor andere zaken bestemmen.

– Reis en verblijfkosten van vrijwilligers en stagiaires worden niet vanuit of via Bondeko gesponsord. Wilt u zich laten sponsoren voor deze doelen, dan dient dat via uw eigen rekening te geschieden.

– Van vrijwilligers en stagiaires vragen we dat ze bestedingen van sponsorgeld ter plaatse altijd in overleg doen met de lokale vertegenwoordiger van Bondeko. Dit om te voorkomen dat lokale plannen doorkruist worden door goedbedoelde initiatieven.

– Als u uw bijdrage direct op de rekening van Bondeko stort is uw bedrag fiscaal aftrekbaar voor de belasting.