Leescultuur op de Bondekoschool

Rixt Lanting,

De Bondekoschool werd onlangs bezocht door Hanneke Kramps van Stichting Biblionef. SInds een aantal jaren ontvangt de school lees- en informatieboeken die door tal van vrijwilligers in koffers zijn meegesleept. Zo is er ondertussen al een prachtig aanbod in boeken voor onze kinderen ontstaan. In iedere klas is een stapel boeken voorradig waar de kinderen dagelijks de tijd voor krijgen om hun interesse in lezen en leesvaardigheden te vergroten.

Hanneke was onder de indruk van de school en richtte zich uiteraard vooral op de aanpak van de leescultuur. Het (voor)lezen, het maken van boekverslagen en het organiseren van leeskringen maakte indruk. Daarnaast kon ook getoond worden dat we zuinig zijn op onze boeken door deze te plastificeren zodat ze stof- en vochtvrij kunnen blijven.

Tevens onderhouden we een keurig registratiesysteem waardoor er een goede controle is wat er aanwezig is en in welke klas. Er wordt onderzocht of de Bondekoschool een uitgiftepunt kan worden voor andere scholen die aanvragen doen bij Biblionef. Iedere organisatie kan boeken aanvragen en deze worden door de medewerkers van Biblionef beoordeeld. Na goedkeuring kunnen deze op transport en na aankomst opgeslagen worden in de container van de school. Vanuit dit punt kan dan distributie plaatsvinden. Het transport is echter nog een heel ding. Hoge kosten en ingewikkelde logistiek.

Hanneke verzorgde tevens een workshop voor de leraren over (voor)lezen en het verder uitbreiden van een leescultuur. Een leerzame en interactieve middag waar de leraren weer nieuwe ideeen hebben opgedaan. Dank aan Hanneke voor haar inzet.

Bondekoschool als expertisecentrum

Na zes jaar hard werken door leerkrachten, vrijwilligers, stagiaires en uiteraard Theo kunnen we stellen dat de kwaliteit van onderwijs op de Bondekoschool met kop en schouders uitsteekt boven het gemiddelde onderwijs in Uganda. Dat geldt niet alleen voor de government schools, maar ook private schools halen niet het niveau wat op de Bondekoschool wordt bereikt.

Weinig middelen, slecht gemotiveerde leraren etc…. Alle randvoorwaarden op de Bondekoschool zijn aanwezig om deze school een leercentrum voor andere teams te laten zijn. Onlangs werd de vuurdoop gehouden door het organiseren van een trainingsdag voor belangstellenden van het Happy Start programma in de PP-class.

Juf Mariam had een mooi programma gemaakt waardoor de bezoekers een heel goed beeld konden krijgen van de vele verschillende werkvormen en uitwerkingen die in deze klas worden gedaan. Het spelend leren heeft veel indruk op de leerkrachten gemaakt en zij zien hier absolute meerwaarde in. Uiteraard volgde er nog een rondgang door de school waar men nog meer ideeen kreeg over m.n. spelling, begrijpend lezen en creatieve werkvormen.

Tijdens de evaluatie kwamen een aantal punten naar voren die men zeer opmerkelijk en zeker wenselijk vond voor hun eigen school. Zoals bijv.;

  • verzorgen van pap, zodat de kinderen met een volle buik kunnen leren en concentreren, tevens op tijd op school komen – de netheid van de schoolomgeving
  • de openheid van de leerkrachten en kinderen
  • motivatie van leerkrachten en kinderen
  • de vele prachtige materialen
  • discipline van kinderen en leerkrachten
  • aanbod in creativiteit
  • de vele werkvormen in de PP class waar vooral opviel dat er veel aandacht voor de motorische ontwikkeling is wat op alle scholen gemist wordt. Forcerend leren is hier niet van toepassing
  • Juf Mariam werd alom geprezen door haar open, interactieve manier van lesgeven, haar vriendelijkheid en geduld met de kinderen.

Grote verbazing alom wat onze kleuters in een maand al hadden geleerd. Volgens hen doet een gemiddelde kleuter twee jaar over het niveau wat hier al in een maand is bereikt. Een geweldig compliment voor Mariam. Kortom; prachtige ervaringen voor deze leraren om zich verder te ontwikkelen in hun eigen vaardigheden in het lesgeven. Men was enorm dankbaar voor deze kans om te mogen ontdekken en ervaren hoe het onderwijs anders vorm gegeven kan worden.

De Bondekoschool draagt graag bij om onderwijsvernieuwingen in te voeren in Uganda, want het mag duidelijk zijn dat dat hard nodig is. We hopen nog vele belangstellenden te mogen ontvangen.

Onlangs is de website van Happy Start de lucht in gegaan. Neem eens een kijkje om een idee te krijgen. www.happystart.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *