Financiëel

Financiële gegevens Stichting Bondeko

ANBI gegevens:

Naam van de stichting: Stichting Bondeko
Fiscaal nummer: 807754481
Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd

Opgericht 7 december 1982
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41193031

Jaarcijfers 2014
Jaarcijfers 2014-2016
Jaarcijfers 2017
Jaarcijfers 2018
Jaarcijfers 2019
Jaarcijfers 2020
Jaarcijfers 2021
Jaarcijfers 2020
Jaarcijfers 2021
Jaarcijfers 2022
Jaarcijfers 2023

Doelstelling Stichting Bondeko.


De stichting heeft als doel:

“ steun aan ontwikkelingslanden door het ondersteunen van onderwijsprojecten, opleiding en studie, één en ander in de ruimste zin van het woord.“


De stichting tracht deze doelen te bereiken door:

“het organiseren van acties, loterijen, verkoop van lokale, door de mensen in het land waar de stichting werkt, gemaakte producten; propageren van ontwikkelingssamenwerking, geven van lezingen, uitleg over de projecten en het werk van de stichting tijdens bijeenkomsten van sponsoren en donateurs.”

Het volledige beleidsplan voor 2022-2024 vindt u hier


anbi

Stichting Bondeko is een ANBI erkende organisatie. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn bij de belasting.

Stichting Bondeko
IBAN : NL02INGB0005467583
KVK  : 41193031
RSIN : 807754481