Fancy Fair op De Brandaris

Vrijdag 19 april jl. van 18.00 uur tot 21.00 uur hebben we op onze school een geweldig leuke avond gehad. De fancy fair verliep in een gezellige sfeer, waarbij veel prijzen konden worden gewonnen. Daarnaast stonden er in de klaslokalen diverse spelen opgesteld en ook aan eten en drinken was goed gedacht. Ook hebben alle kinderen een Kunstwerk gemaakt, dat door de ouders gekocht kon worden.

Dankzij schenkingen van ouders en sponsoring van diverse bedrijven en zelfstandig ondernemers, konden er veel leuke en waardevolle prijzen beschikbaar worden gesteld bij diverse activiteiten, zoals bij het “Enveloppenspel” en het “Rad van Fortuin”. Mede hierdoor kon er na aftrek van alle kosten een netto winst worden geteld van 2073 euro!

Traditioneel wordt de helft van de opbrengst besteed aan een goed doel. Ook dit keer gaat de helft naar stichting Bondeko in Oeganda. Deze stichting steunt een kleine gemeenschap in Kayunga (Oeganda). Vanuit de Brandaris (en meerdere Spilbasisscholen) wordt speciale aandacht besteedt aan de Bondeko lagere school. Een school waar 300 kinderen dromen van een betere toekomst. Hun ouders werken hard om de kinderen naar school te laten gaan, omdat ze ervan overtuigd zijn dat onderwijs nieuwe mogelijkheden biedt. De andere helft wordt beschikbaar gesteld voor school.

Tot slot, maar niet in de laatste plaats, willen we alle ouders bedanken die deze avond mede mogelijk hebben gemaakt door hun deelname of gifthuizenen.

Spil basisscholen steunen Bondeko

De Spilbasisscholen in de Gemeente Dronten in Flevoland zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met de Bondeko school. Op alle acht lagere scholen van de Spil is dit voorjaar een actie gevoerd voor Bondeko en dit bracht in totaal maar liefst 8.500 Euro op. Veel onderwijzers en vooral ook kinderen hebben dit bedrag op een creatieve manier bij elkaar gebracht. De cheque werd officieel overhandigd door Rixt en Greet. Ook hun komst naar Uganda en hun fantastische bijdrage aan de school werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Spil. Met Rixt als de coördinator van dit samenwerkingsverband hopen we de komende jaren deze samenwerking nog meer vorm en inhoud te geven. Wij zijn er in ieder geval enorm blij mee.

steunen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *