Het thuisonderwijs

Het einde van het jaar is weer in zicht en dat betekent dat wij ons klaar maken voor de kerstvakantie. De afgelopen maanden hebben we met het hele team intensief gewerkt. We hebben ook lesprogramma’s in de thuissituatie gedraaid. Met verschillende projecten proberen we onze kinderen van de Bondeko-school in deze moeilijke tijd te ondersteunen. De scholen zijn in Uganda helaas na een korte gedeeltelijk opening in maart, april, mei, vanaf juni weer volledig gesloten. In de tweede lockdown in juni/juli hebben we met de leerkrachten vrijwillige bezoeken gebracht aan alle kinderen die we konden bereiken.

We hebben gesprekken gevoerd, af en toe wat korte lesjes gegeven en spelletjes gespeeld. En de leerkrachten zijn met trainingswerkboeken voor zelfstudie voor verschillende groepen aan het werk gegaan.

Vanaf half augustus zijn we ons gaan voorbereiden op een nieuw programma voor de leerlingen. Samen met Sarah en Amayire Moses ben ik aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een nieuw programma voor de kinderen.

Elke leerkracht is vanaf september drie dagen in de week gaan werken. Elke leerkracht heeft drie cluster groepen met kinderen waar hij/zij lessen, projecten en activitieten mee doet. Twee keer per week wordt een cluster bezocht door de leerkracht. Er wordt bij een bepaald huis afgesproken, waar alle kinderen en de leerkracht naar toe komen lopen. We noemen dit ook wel de home-hub. Dit is de ene keer voor een theorieles als Jolly Phonics, rekenen, werkbladen invullen, voorlezen etc. De andere keer staat in het teken van een project. Dat kan gaan over kippen of konijnen houden danwel het telen van groenten.

Elke cluster heeft zijn eigen project. De leerlingen uit de hogere en lagere klassen moeten dan met elkaar samenwerken in de verzorging van de dieren of gewassen. Net zoals op school, willen we de kinderen graag meer vaardigheden aanleren dan alleen het instampen van kennis. Door deze projecten kunnen de leerlingen o.a. meer zicht krijgen in welke zorg nodig is om een zaak draaiende te houden en hoe samen te werken.

De leerkrachten en leerlingen halen veel plezier uit de lessen, uit de activiteiten en uit de onderlinge contacten. We proberen de leerlingen ook weer voor te bereiden op de terugkomst naar school. We merkten dat door de lange schoolsluiting veel kinderen elkaar, de school en hun leerkrachten uit het oog hadden verloren.

Door het home-hub programma komen ze nu ook weer met elkaar in contact. In november hebben de leerlingen hun vrienden brieven geschreven en voor de kerst gaan ze kerstkaarten naar elkaar sturen.

In de maand december zal de school met het home-hub programma een aantal weken stoppen. We nemen dan een welverdiende vakantie. Na al het lopen, de voorbereidingen, de vergaderingen en de trainingen zijn we hier wel aan toe.

Er is beloofd dat de scholen in januari weer mogen openen. Hier kijken we met z’n allen erg naar uit, maar we willen nog niet te vroeg juichen. Uiteraard hoop ik jullie in de volgende nieuwsbrief te kunnen vertellen dat de scholen daadwerkelijk weer open zijn!

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst.

Marieke Notenboom