Bewogen jaar

Het was ook dit jaar weer een bewogen jaar, vooral vanwege het totaal onverwachte vertrek van drie goeie leerkrachten aan het begin van het schooljaar. Eén presteerde het zelfs om een nieuw contract te tekenen om vervolgens twee dagen later met de noorderzon te verdwijnen. Dit omdat er ergens anders iets meer te verdienen was. Jammer en ook erg frustrerend moet ik zeggen. Maar goed, je kunt je er over opwinden, het helpt niets en je hebt er zelf het meeste last van, dus dat doe ik maar niet meer (probeer ik tenminste). Terwijl ik op vakantie was in Japan kreeg ik, daar boven op, de ontslagbrief van de hoofdonderwijzer per mail doorgestuurd. Drie dagen nadat ik terug was vertrok ook hij. Maar zoals ons aller Cruyff zei “elk nadeel heb zijn voordeel”. Dat is overigens geen uitspraak van hem maar van Willem van Hanegem.

De rest van het onderwijsteam heeft, na de eerste ontmoediging, met enthousiasme de uitdaging opgepakt om er vervolgens vol voor te gaan. We vonden een prima leerkracht voor de eerste klas, een jonge knul die het beter doet dan de juf die vertrok. Ook voor rekenen vonden we een goede vervanger. Jammer genoeg ging de ervaring met de Cambridge rekenmethode, waar Ellen en Annemieke zich zo voor hadden ingezet, voor een deel verloren. Maar de nieuwe leerkracht leert snel en graag en er is goede hoop dat we het rekenonderwijs in de loop van het volgend jaar weer helemaal op de rails hebben. Dan merk je toch dat er in de loop van die inmiddels 12 jaar wel een eigen schoolcultuur is ontstaan. De basisvoorwaarden zijn door die cultuur geborgd. De nieuwe leerkrachten moeten altijd even wennen, maar voegen zich dan meestal snel in onze manier van werken. De kinderen vinden het nog steeds geweldig en we doen het in vergelijking met andere scholen bijzonder goed. Dat is niet heel moeilijk als je ziet hoe het lager onderwijs er hier uitziet. Zie daarvoor mijn artikeltje over het onderwijs in Uganda in de laatste 20 jaar.

Komst Marieke

Volgend jaar wordt een boeiend jaar. We zijn heel blij met de komst van Marieke (het lijkt wel een geboorte aankondiging) die samen met een Ugandese collega de opleiding ’s unit gaat opzetten en leiden. Marieke, afgestudeerd aan de PABO van Helmond heeft een aantal jaren onderwijservaring in Nederland in het speciaal onderwijs en is hier vorig jaar al eens drie maanden als vrijwilligster geweest. Ze is nu terug voor een periode van drie volle jaren. Geweldig! Al langer keken we naar mogelijkheden om onze ervaringen en onze ‘Bondeko manier van onderwijs’, verder uit te dragen en te delen met al die enthousiaste onderwijzers. En die zijn er ondanks alles ook. Onze aanpak is mooi beschreven in het boekje van Annemieke en ook te zien in een filmpje op de Bondeko website. Uiteindelijk moet het een opleidingscentrum worden dat verbonden is aan onze school. Financieel wordt dit mogelijk gemaakt door stichting MWH die zowel de inzet van Marieke en haar collega bekostigd als ook de investerings- en werkingskosten. Daarnaast blijft MWH de school zelf ondersteunen naast Bondeko en tevens financiert MWH nog steeds het beurzenprogramma waarbij elk jaar vier schoolverlaters de kans krijgen door te leren.

Ambities voor BCE

Een van de eerste taken van het nieuwe team van het opleidingscentrum is ervoor te zorgen dat het onderwijsniveau op onze eigen school op een hoog niveau blijft. Daarnaast worden korte bijscholingsdagen georganiseerd voor onderwijzers van andere scholen. Wie weet leidt dit alles later nog wel tot een on-line opleiding. Over dat opleidingscentrum gaan jullie in het volgend nummer meer lezen. We geven het centrum de naam Bondeko Centre of Excellence (BCE). De banner ligt er al een tijdje maar kan er nu echt uit. Ondertussen zijn we druk met het aanwerven van een collega van Marieke. Er zijn inmiddels 15 aanmeldingen. De selectie en gesprekken vinden plaats begin december en we hopen de nieuwe mens begin januari te kunnen verwelkomen.

In de grote vakantie moet er nu wel een ruimte bijgebouwd worden. Dit gaan Charles en Mathias doen, twee oud-leerlingen van de school die inmiddels voldoende training en ervaring hebben om samen met behulp van anderen een eenvoudig nieuw lokaal neer te zetten.

Ik neem meteen deze gelegenheid te baat om iedereen een heel gelukkig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen en om jullie allemaal ook nu weer van harte te bedanken voor alle steun met de hoop natuurlijk dat we ook in 2020 weer op jullie mogen rekenen.

Theo